کهکشان نورد

  • درباره‌ی من

    دیگه چیز زیادی درباره خودم نمی دونم، ظاهرا «طفل» عشقم و از هر دو جهان آزادم  :)

    البته در این سفر به زمین ترجمه کتاب هم انجام میدم! و هزار تا کار جوراجور دیگه! :)