کاروانسالار

 
شرح مجموعه گل، قسمت پنجم: کاروانسالار موسیقی ایران: استاد غلامحسین بنان.
شرح این سلسله را چگونه در چند سطر می توان گنجاند چرا که او گل صدبرگ است، هزاربرگ، گلستان جاویدان ،اکسیر موسیقی که در این هنگامه خشکسالی و باغ بی برگی که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی حیات را باید از او جست. بر ما مبارک که به کوری چشم زمستان، صدای مخملین بهار بهشت را در زمین می شنویم.
بخشی از تصنیف من از روز ازل... .


www.galaxywalker.net 


میهن اسکریپت