آسمان موسیقی

راه پر شور...فلوت سرخپوستان، همراه با بخشی از کتاب «تعلیمات دن خوان»

Path with a Heart: David and Steve Gordon

For Downloading video, right click on the player and choose Save as...option


  ... «تمامی راه‌ها یکسانند: هیچ‌کدام به جایی نمی‌رسند. اما یک راه قلبی تپنده دارد و شور و اشتیاقی در آن هست، و در دیگری نیست. یک راه سفری لذت‌بخش را برایت فراهم می‌کند و تا وقتی در آن مسیر هستی، با راه یکی می‌شوی. اما دیگری باعث می‌شود مدام زندگی‌ات را لعنت کنی. یک راه تو را قدرتمند می‌کند و دیگری ناتوان و ضعیف...»
تعلیمات دن خوان، اثر کارلوس کاستاندا، ترجمه: غزال رمضانی، موسیقی: راه پر شور (با قلبی تپنده)
اثر: دیوید و استیو گوردن.
تماشای این قطعه در تلگرام: راه پر شور

 www.galaxywalker.net
PhotoClip by: Galaxywalker 


میهن اسکریپت