نمی دونم چرا همه از سیاه چاله ها می ترسن...الان دقیقاً در عمق یک سیاه چاله هستم...در حال غرق شدن... و برای دومین بار در زندگیم از غرق شدن نمی ترسم...دیگه ترسی نمونده...دلم میخواد بدونم اونطرف سیاه چاله چیه؟

همیشه جاذبه ی زمین، یک بار هم جاذبه ی سیاه چاله، به امید یافتن کهکشانی جدید پر از شگفتی های غیر قابل تصور...

به امید دیدار...

پایان ارتباط...

سکوت رادیویی...

 

 

میهن اسکریپت