آتش درون، هفتمین کتاب از مجموعه آثار کاستاندا، به زودی...

هر فصل منتظر انتشار ترجمه‌ی یک کتاب تازه باشید. بیشتر بخوانید...

بهار را در آستانه زمستان یافتم، در شبی سرد و بی پایان از شب‌های زمین،
این بهار را به آفتاب بیرحم تابستان نخواهم داد
تا دست یغماگر پاییز آن را به تاراج ببرد
بهار در دشت کهکشان ادامه دارد، در افق روشن، در فصل پنجم...
دور از چشمان نامحرم زمستان...


غزال رمضانی، بهار یشمین 1396